Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wild Power Gym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Na Lotnisku 11, 31-802 Kraków, (dalej: Wild Power Gym, Administratora danych osobowych) moich danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Wild Power Gym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Na Lotnisku 11, 31-802 Kraków (dalej: Wild Power Gym) w celu marketingu bezpośredniego (w tym realizowanego przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, voice mailing oraz automatycznych systemów wywołujących), a także wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (t.j. z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1489).

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wild Power Gym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. os. Na Lotnisku 11, 31-802 Kraków (dalej: Wild Power Gym), informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).

 
Administratorem danych osobowych jest Wild Power Gym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Na Lotnisku 11, 31-802 Kraków. Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest udzielona zgoda. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pan/i również prawo żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego – PUODO.