Zgodnie z wytycznymi GIS dotyczącymi bezpieczeństwa epidemiologicznego wprowadzone zostają następujące zasady korzystania z obiektu Wild Power Gym:

Do obowiązków klienta należy:
1. Przestrzegać limitu 50 osób przebywających jednocześnie w Wild Power Gym.
2. Po wejściu na teren Wild Power Gym zdezynfekować dłonie.
3. Zachować odstęp od obsługi recepcji co najmniej 1,5m.
4. W miarę możliwości dokonywać płatności kartą.
5. Przed treningiem zdezynfekować szafkę w szatni przed skorzystaniem z niej (płyn do dezynfekcji dostępny na terenie szatni).
6. Po treningu zdezynfekować szafkę w szatni po skorzystaniu z niej (płyn do dezynfekcji dostępny na terenie szatni).
7. Zdezynfekować przyrządy i urządzenia przed i po ich użyciu (płyn do dezynfekcji dostępny we wszystkich strefach treningu).
8. Przed i po korzystaniu z toalety zdezynfekować dłonie.
9. Nie korzystać równocześnie z innymi ćwiczącymi z tych samych przyrządów i urządzeń.
10. Nie wykonywać ćwiczeń na maszynach w czasie gdy inna osoba zajmuje sąsiednią maszynę.
11. Zachować dystans między sobą co najmniej 2m.
12. Przynosić i podczas treningu korzystać z własnego ręcznika
13. Przynosić i podczas zajęć korzystać z własnej maty (jeśli rodzaj zajęć tego wymaga)

Brak płynu do dezynfekcji oraz objawy osób przebywających w Wild Power Gym, mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem, bezzwłocznie zgłaszać obsłudze recepcji.

Odwiedzając WILD POWER GYM oświadczasz jednocześnie, że zapoznałeś/zapoznałaś się z wytycznymi i akceptujesz ich przestrzeganie.